Villkor / FAQ

Anmälan sker per telefon eller på www.vinsten.se. Plats på resan bekräftas skriftligen.

På bekräftelsen finns betalningsinformation.

Slutbetalning skall ske senast två månader före avresan.

Reservation för pris och programjusteringar utanför vår kontroll. Eurokurs € 9.20

För resans genomförande erfordras 15 deltagare.

Ytterliggare information om resan genom Per Svenhage eller Sten G. Svenhage.

Ring gärna!

Vi ser fram mot en innehållsrik och trevlig resa i matens, vinets och kulturens tecken!