Vilka är vi

Sten G. Svenhage

Sten var tidigare bankdirektör inom SEB har sedan många år haft vin som hobby. För nu mer än 25 år sedan startade han sin första sektion inom Munskänkarna där han fortfarande är styrelseledamot. Sten har dessutom under flera år varit ledamot av Centralstyrelsen i Munskänkarna. Sten har även tagit initiativet till - och varit ordförande - i den kommitté inom Munskänkarna som ansvarar för "Årets Vinlista" bland Sveriges restauranger. Ett spännande och intressant arbete där ledamöterna kanske är några av de mest kända vinprofilerna i vårt land. Sten är även hedersledamot i Åmålssektionen. Den startades för 25 år sedan på initiativ av Sten. Han var sektionens förste ledare.

Sten är utbildad Sommelier och har två-betyg i Munskänkarna. Håller ofta föredrag om vin för olika sektioner av munskänkarna runt om i landet och har flera gånger tävlat i ämnet Vinkunskap.

Per Svenhage

Per har sedan 1987 varit aktiv inom den finansiella industrin och har bott och arbetat i USA, England, Belgien, Norge och Sverige. Vin och mat intresset har alltid varit stort och "blindprovningar" hos pappa Sten har varit ett stående inslag sedan 18 års dagen. Per är sedan många år aktiv medlem i Munskänkarna tidigare i Bryssel och numera i Sverige. Per är utbildad Sommelier och håller regelbundet provningar, och guidar på resor.

Maria Svenhage

Maria har arbetat som chef inom finansbranschen i många år men är även hon utbildad Sommelier. Maria har ett stort vin och matintresse och står gärna själv och rör i grytorna. När hon inte arrangerar vinresor så ägnar hon även mycket tid på häst och hund.